Audit

Home  /  Audit
Introducere

AUDIT SISTEME DE SECURITATE

Ayo Systems Technology ofera servicii de audit, in conformitate cu standardele impuse de legislatia in vigoare, pentru ca dumnevoastra sa beneficiati de solutii de securitate eficiente si calitative.

Auditul de securitate se desfasoara in mai multe etape:

Evaluare

 • Identificarea punctelor vulnerabile determinate de conditii interne si a factorilor de risc ce pot afecta securitatea obiectivului;
 • Urmarirea respectarii procedurilor ce privesc indeplinirea sarcinilor specifice pe linie de securitate;
 • Eficienta procedurilor;
 • Stabilirea nevoilor de securitate destinate obiectivului vizat.

Organizare

 • Stabilirea modului de organizare si administrare a domeniilor de securitate alese de client (securitatea fizica, cea a personalului, securitatea si protectia informatiilor, securitatea informatica, securitatea comerciala);
 • Stabilirea obiectivelor de securitate si a standardelor acestora;
 • Realizarea documentelor specifice (autorizatii, plan de paza si protectie etc.).

Servicii oferite specialistii nostri in urma procedurilor de audit:

 • Realizarea studiilor de prefezabilitate si de fezabilitate;
 • Stabilirea procedurilor de operare a sistemelor de securitate;
 • Evaluarea eficientei serviciilor complementare (paza si interventie);
 • Sprijin in realizarea caietelor de sarcini pentru sisteme integrate de securitate.

AUDIT APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Evaluarea riscurilor de incendiu, realizare scenariu de siguranta la foc si expertize tehnice.

Asiguram Auditul de Securitate la Incendiu al Cladirii, Instalatiilor si Masurilor Organizatorice pe linie de aparare a incendiilor dupa cum urmeaza:

 • Verificare in teren si analiza documentatie autorizatie de securitate la incendiu la cladirea/cladirile cu destinatia de unitate agroindustriala – siloz din locatia respectiva.
 • Verificare in teren a functionarii instalatiilor de detectie semnalizare incendii;
 • Verificare in teren a documentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor ;
 • Verificare in teren si efectuare control tehnic de specialitate pe exploatare in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • Verificare in teren a functionarii instalatiilor de stins incendii cu hidranti exteriori si hidranti interiori, statie de pompe (daca este cazul);
 • Verificare in teren a indeplinirii cerintelor legale referitor la dotarea cu stingatoare;
 • Verificarea in teren a instalatiilor de iluminat de siguranta;

Realizarea documentelor de autoritate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Evaluare de risc

 • Stabilirea contextului
 • Identificarea riscului
 • Analiza riscului
 • Estimarea riscului
 • Tratarea riscului

Contacteaza-ne